Kontakt / Contact

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin

Slovak National Museum in Martin – Museum of the Slovak Village

Pokladňa / Box office: 043/ 245 81 16

Kancelária 043/245 81 11

e-mail: snm-msd@mail.t-com.sk

oficiálny web: muzeummartin.snm.sk

Hromadné návštevy prosíme nahlasovať na t. č. 043/24 58 116

Pozvánka na podujatie

Vianoce na dedine

Príďte si užiť atmosféru predvianočného a vianočného obdobia počas posledného tohtoročného podujatia v Múzeu slovenskej dediny. V nedeľu 11. 12. 2016 budú v areáli nášho múzea rozvoniavať Vianoce na dedine..

Koledy a vinše sa budú rozliehať dedinou počas obchôdzok Folklórneho súboru Lysec z Belej – Dulíc (o 10.30, 12.00 a 14.30 hod.). Duchovnými skladbami zo 16. – 18. storočia rozochveje drevený kostol hudobné zoskupenie Musica Temporis zo Žiliny s programom „In dulci jubilo“ o 11.00 a 12.30 hod.

Do víru obyčají, ktoré sa praktizovali počas stridžích dní, Vás vtiahnu obchôdzky Mikuláša s jeho družinou, Lucie z Vás pozmetajú všetky zlé sily a budete si môcť vyskúšať aj ondrejské veštenie.

Neodmysliteľnou súčasťou podujatia budú ukážky pečenia oblátok, zdobenia medovníkov a ukážky prípravy vianočných jedál spojené s ich ochutnávkou. O tradičné sviatočné špeciality bude obohatená aj ponuka krčmy z Oravskej Polhory.

Súčasťou programu bude aj výroba a predaj vianočných ozdôb a ľudovo-umeleckých výrobkov.

Pre deti bude pripravená tvorivá dielňa, v ktorej si môžu vyrobiť vlastné ozdoby na stromček.

O 13.30 sa bude konať rímskokatolícka svätá omša v kostole z Rudna.

Zmena programu vyhradená.

Bližšie informácie:
Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, pokladňa: 043/42 39 491, e-mail: tatiana.kadlecova@snm.sk

Prístup do Múzea slovenskej dediny

Prístup do Múzea slovenskej dediny motorovými vozidlami

Z centra Jesenského ulicou, smer Turčianske Teplice (resp. Banská Bystrica) podľa smerových dopravných tabúľ.

Prístup do Múzea slovenskej dediny linkami MHD

Z Vrútok, zastávka MHD „Vrútky, autobusová stanica“ (nachádza sa pri železničnej stanici). Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23 smer sídlisko Ľadoveň. Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z Martina, najbližšia zastávka MHD od železničnej stanice „Hlavná pošta“ (nachádza sa v centre),
prípadne zo zastávky diaľkových autobusov na ul. Jesenského (treba prejsť pešo cca 2 min. na zastávku MHD „PRIOR“).
Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23, 31 41, 56.
Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z konečnej zástavky MHD Ľadoveň prejdete cez hlavnú cestu, pokračujete cez obchodnú pasáž (Vinotéka, Supermarket Jednota), chodník Vás rovno pomedzi paneláky dovedie za sídlisko ku ceste, ktorá vedie k Jahodníckym hájom a Múzeu slovenskej dediny.
Cesta z konečnej zastávky MHD Ľadoveň trvá do Múzea slovenskej dediny pešo cca 30 minút.

Kalendárium podujatí 2016 / CALENDAR OF EVENTS 2016

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXVI. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2016 | CALENDAR OF EVENTS OF THE 26TH ETHNOLOGICAL YEAR 2016

Január / January

31. 1. Už sa fašiang kráti / Shrovetide Will Be Over Soon

Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/245 81 15, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

January 31
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying of the contrabass and other Shrovetide entertainment.

marec / March

20. 3. Veľká noc na dedine / Easter in the Countryside

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka. R. k. sv. omša.
Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/245 81 12, 0908 154 863anna.kiripolska@snm.sk

March 20
Traditional spring customs and rituals presented by children's folk groups. Easter customs and demonstrations of Easter egg decoration.

apríl / April

24. 4. Láska na dedine / Love in the Countryside

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb. R. k. sv. omša.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/245 81 12, 0948 028 132, tatiana.kadlecova@snm.sk

April 24
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folk groups and ensembles.

máj / May

15. 5. Te prindžaras amen / Spoznajme sa
Te prindžaras amen / Let’s Get to Know Each Other

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov. R. k. sv. omša.
Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/438 32 94, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

May 15
Folk traditions, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.

29. 5. Detská nedeľa / Children’s Sunday

Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov. Ev. a. v. služby Božie.
Kontakt: Mgr. Slávka Straková, 043/245 51 13 slavka.strakova@snm.sk

May 29
Children folk groups’ performances, a stroll through fairytale and other attractions for children. Evangelical Lutheran Augsburg Confession Mass.

jún / June

12. 6. Turčianske slávnosti folklóru / Turiec Folklore Festival

32. ročník folklórneho festivalu Turca - festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb. Ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby.
Kontakt: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, 043/413 31 53, palovcikova.zathurecka@gmail.com
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

June 12
The 32nd anniversary of the Turiec region´s folklore festival. Traditional crafts and handicrafts presentation.

25. 6. Na Sv. Jána / On the Day of St. John

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu, svätojánska zábava.
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/245 81 13, radovan.sykora@snm.sk

June 25
Presentations of customs connected with the summer solstice.

júl / July

10. 7. Turčianska harmonika / Turiec Harmonica

14. ročník podujatia venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov. Ev. a. v. služby Božie.
Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com,
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/2458115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 10
The 14th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and neighbouring regions.

24. 7. Ľanová nedeľa / Flax Sunday

Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre. R. k. sv. omša.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/245 81 15, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 24
Processing of a flax fibres and sheep woolin the context of traditional culture.

august / August

14. 8. Liptovská nedeľa / Liptov Sunday

Tradičná kultúra, folklór, zvyky a ľudová umelecká výroba regiónu Liptov. Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Katarína Očková, 043/2458114, 0908 902 651, katarina.ockova@snm.sk

August 14
Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Liptov region.

28. 8. Dožinky / Harvest Festival

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín. Ev. a. v. služby Božie.
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/245 81 13
radovan.sykora@snm.sk

August 28
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

september / September

11. 9. Človek a príroda / The Man and Nature

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie živej a neživej prírody, hubárska poradňa. R. k. sv. omša.
Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111,
andrej.bendik@snm.sk Výroba a predaj: Mgr. Slávka Straková, 043/24 55 113slavka.strakova@snm.sk

September 11
Learning about animate and inanimate nature. Advice on collecting mushrooms.

25. 9. Michalský jarmok / St. Michael's Fair

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov. R. k. sv. omša.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/245 81 12, 0948 028 132, tatiana.kadlecova@snm.sk

September 25<
Traditional anual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

október / October

16. 10. Keď sa zima opýta / When the Winter Asks You

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky a súťaže v príprave zemiakových jedál. Ev. a. v. služby Božie.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/245 81 15, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

October 16
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, tasting potato foods.

december / December

11. 12. Vianoce na dedine / Christmas in the Countryside

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie oblátok, zdobenie medovníkov. R. k. sv. omša.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/245 81 12, 0948 028 132, tatiana.kadlecova@snm.sk

December 11
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka
a soboty od 10:00 do 14:30

Vstupné

2 €
(60,25 Sk)
dospelí
1 €
(30,13 Sk)
deti nad 6r., študenti(možnosť platiť aj kultúrnymi poukazmi), dôchodcovia
5 €
(150,63 Sk)
rodinná vstupenka*

Vstupné na programové podujatia

2,50 €
(75,32 Sk)
dospelí
1,50 €
(45,19 Sk)
deti nad 6r., študenti (možnosť platiť aj kultúrnymi poukazmi), dôchodcovia
6,50 €
(195,80 Sk)
rodinná vstupenka*

(*) 2 dospelí a min. 2 deti od 6 do 15 rokov

Poplatky

Amatérske foto:
1,50 € (45,19 Sk)
Amatérske video:
3,00 € (90,38 Sk)

Publikácia Stručný sprievodca

Stručný sprievodca

Partneri

Facebook

SedajHosting