Kontakt / Contact

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin

Slovak National Museum in Martin – Museum of the Slovak Village

Pokladňa / Box office: 043/ 245 81 16

Kancelária 043/245 81 11

e-mail: snm-msd@mail.t-com.sk

oficiálny web: muzeummartin.snm.sk

Hromadné návštevy prosíme nahlasovať na t. č. 043/24 58 116 v čase otváracích hodín múzea.

Pozvánka na podujatie

Na svätého Jána

Podmanivú moc svätojánskej noci môžete zažiť v sobotu 22. júna 2019 počas podujatia Na svätého Jána v martinskom Múzeu slovenskej dediny. V najväčšom múzeu v prírode na Slovensku v netradičnom čase – od 18.00 hod. až do polnoci – spoznáte jánske zvyky, vychutnáte si koncert a zabavíte sa pri hľadaní pokladu alebo pri vatre.

Nezabudnuteľnú atmosféru vyčarí svojou jedinečnou hudbou prievidzský pesničkár Nany Hudák. So svojou kapelou SHZ (Spontánne Hudobné Zoskupenie) hráva štýl, ktorý nazvali fantasy folk a od roku 2001 vydali 5 albumov. Jeho jedinečný akustický sólový koncert v priestoroch Múzea slovenskej dediny sa začne o 22.00 hod.

Jánske zvyky a jánsku veselicu predstaví Folklórna skupina Bacúšan z BacúchaSpevácka folklórna skupina Dúbrava z Jasenice. Po zotmení všetci spolu o 21.30 hod. zapália vatru. K voľnej zábave pri vatre si môžete priniesť vlastné hudobné nástroje a zahrať si spolu s ostatnými.

Pre návštevníkov sú pripravené nočné prehliadky múzea s tematikou jánskych zvykov. Pri nich sa dozviete o pôsobení magických síl alebo bytostí, ktoré mali počas jánskeho večera väčšiu silu ako po iné dni. Pre deti aj dospelých bude prichystané čítanie strašidelných príbehov o nadprirodzených bytostiach, ktoré možno stretnú aj počas podujatia.

Veľa povier o svätojánskej noci sa vzťahovalo k pokladom, ku ktorým sa práve v túto noc dalo dostať najľahšie. Návštevníci budú môcť pomocou riešenia rôznych hádaniek hľadať poklady, ktoré ukrýva naše múzeum.

Byliny nazbierané počas svätojánskej noci majú vraj mimoriadnu silu – liečivú aj magickú, preto sa spolu s bylinkárkou Ivkou môžete vydať hľadať a spoznávať bylinky, ktoré rastú v areáli. Pripravená bude aj bylinková, ľúbostná a magická poradňa.

Odporúčame návštevníkom, aby si so sebou priniesli baterku alebo iný zdroj svetla. Program bude trvať od 18.00 do 24.00 hod., no vstup do areálu bude možný len do 22.00 hod.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Kontakt pre bližšie informácie:
Mgr. Radovan Sýkora, radovan.sykora@snm.sk, 043/413 3096

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk, ktorá darovala nášmu občianskemu združeniu párty stan s rozmermi 2x3 metre. Dodávateľ záhradných altánkov pre každú príležitosť tak podporí propagáciu Občianskeho združenia Jahodnícke háje a Múzea slovenskej dediny v Martine a zabezpečí vybavenie pre organizovanie kultúrnych prezentačných podujatí v Múzeu slovenskej dediny.

Prístup do Múzea slovenskej dediny

Prístup do Múzea slovenskej dediny motorovými vozidlami

Z centra Jesenského ulicou, smer Turčianske Teplice (resp. Banská Bystrica) podľa smerových dopravných tabúľ.

Prístup do Múzea slovenskej dediny linkami MHD

Z Vrútok, zastávka MHD „Vrútky, autobusová stanica“ (nachádza sa pri železničnej stanici). Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23 smer sídlisko Ľadoveň. Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z Martina, najbližšia zastávka MHD od železničnej stanice „Hlavná pošta“ (nachádza sa v centre),
prípadne zo zastávky diaľkových autobusov na ul. Jesenského (treba prejsť pešo cca 2 min. na zastávku MHD „NEMOCNICA“).
Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23, 31 41, 56.
Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z konečnej zástavky MHD Ľadoveň prejdete cez hlavnú cestu, pokračujete cez obchodnú pasáž (Vinotéka, Supermarket Jednota), chodník Vás rovno pomedzi paneláky dovedie za sídlisko ku ceste, ktorá vedie k Jahodníckym hájom a Múzeu slovenskej dediny.
Cesta z konečnej zastávky MHD Ľadoveň trvá do Múzea slovenskej dediny pešo cca 30 minút.

Kalendárium podujatí 2019 / CALENDAR OF EVENTS 2019

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXIX. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2019 | CALENDAR OF EVENTS OF THE 29TH ETHNOLOGICAL YEAR 2019

Február / February

24. 2. Už sa fašiang kráti / Shrovetide Will Be Over Soon

Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

February 24
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying the contrabass and other Shrovetide entertainment.

Apríl / April

14. 4. Veľká noc na dedine / Easter in the Countryside

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

April 14
Traditional spring customs and rituals presented by children´s folk groups, Easter customs, Easter egg decoration.

28. 4. Stavanie májov / Erecting of the Maypoles

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Zdenka Čerňanská, 043/24 58 112, zdenka.cernanska@snm.sk

April 28
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folk groups and ensembles.

Máj / May

12. 5. Beskyde, Beskyde / Beskyd, Beskyd

Prezentácia tradičnej kultúry a ľudovej umeleckej výroby prihraničných regiónov Javorníkov a Beskýd.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

May 12
Traditional culture, customs and crafts of the Javorníky and Beskydy region.

26. 5. Detská nedeľa / Children’s Sunday

Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

May 26
Children folklore groups’ performances and various attractions for children.

Jún / June

9. 6. Turčianske slávnosti folklóru / Turiec Folklore Festival

35. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s prezentáciou tradičnej výroby v prácach študentov stredných škôl. V sobotu 8. júna sa uskutoční popoludňajší sprievodný program v podaní ľudovej hudby a ochotníckeho divadla.

Kontakt: Mgr. Jarmila Kollárová, 0917 494 708, folklor@tks.sk

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

June 9
The 35rd annual of the Turiec region’s folklore festival. It is a festival of folklore ensembles, children folklore ensembles, country folklore groups, folk music and solo players. The part of the program is an event Today an Apprentice, Tomorrow a Master with presentation of traditional craft in works of secondary school’s students. On June 8 there will be an accompanying program presenting folk music and community theatre.

22. 6. Na svätého Jána / St. John's Day

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

June 22
Presentation of customs connected with the summer solstice.

Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/24 58 113, 0908 902 651, radovan.sykora@snm.sk

Júl / July

14. 7. Turčianska harmonika / Turiec Harmonica

17. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a iných regiónov.

Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 14
The 17th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and other regions.

28. 7. Te prindžaras amen / Spoznajme sa // Let’s Get to Know Each Other

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/ 43 83 294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk

July 28
Folklore, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia

August / August

11. 8. Ľanová nedeľa / Flax sunday

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

Zdenka Čerňanská, 043/ 24 58 112,zdenka.cernanska@snm.sk

August 11
Processing of textile raw materials; folk clothing and its place in traditional culture.

25. 8. Dožinky / Harvest Festival

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.

R. k. sv. omša

Kontakt: Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

August 25
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

September / September

8. 9. Človek a príroda / The Man and Nature

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

September 8
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

29. 9. Michalský jarmok / St. Michael's Fair

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

September 29
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

Október / October

13. 10. Keď sa zima opýta / When the Winter Asks You

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál.

R. k. sv. omša

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk
Ing. Martin Cirbus, 043/ 24 58 114, martin.cirbus@snm.sk

October 13
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, tasting potato foods.

December / December

8. 12. Vianoce na dedine / Christmas in the Countryside

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Simona Jaššová, 043/ 24 58 114, simona.jassova@snm.sk

December 8
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

Zmena programu vyhradená. Please note that the program is subject to change.

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka
a soboty od 10:00 do 14:30

Bežné vstupné

Cenník platný od 1. 5. 2017
Platba je možná len v hotovosti.

3,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
1,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
4,50 €
rodinná vstupenka malá
7,50 €
rodinná vstupenka veľká

Programové vstupné

4,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
6,00 €
rodinná vstupenka malá
10,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

  • deti do 6 rokov
  • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
  • deti z detských domovov
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
  • zamestnanci rezortu MK SR
  • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
  • držitelia novinárskeho preukazu
  • držitelia VIP vstupenky SNM
  • vstup poťas prvej nedele v mesiaci

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 5. 2017 do zrušenia.

Ostatné služby

vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
50 €

Partneri

Facebook

SedajHosting