Kontakt / Contact

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin

Slovak National Museum in Martin – Museum of the Slovak Village

Pokladňa / Box office: 043/ 245 81 16

Kancelária 043/245 81 11

e-mail: snm-msd@mail.t-com.sk

oficiálny web: muzeummartin.snm.sk

Hromadné návštevy prosíme nahlasovať na t. č. 043/24 58 116

Michalský jarmok

img

Tradičný jarmok v Múzeu slovenskej dediny sa blíži. Pozývame Vás na dvadsiaty siedmy ročník obľúbeného podujatia, ktoré sa uskutoční v nedeľu 24. septembra 2017 od 10.00 do 16.00 hodiny. Nechajte sa zlákať na jarmočné radovánky!

Predstaví sa množstvo remeselníkov a ľudových výrobcov, ktorí predvedú ukážky výrobných techník. Stretnete hrnčiara, rezbára, košikára, drotára, kováča a mnoho ďalších. Z bohatej trhovej ponuky si môžete vybrať drevené a prútené výrobky, hlinený riad, výrobky z kovu, drôtu a textilu, šperky, hračky a nemálo iného. Rozvoniavať budú tradičné medovníky, Vaše chute potešia džemy, sirupy, sušené ovocie a rozmanitá ponuka medov. Nebudú chýbať slovenské vína a burčiak, tradičné pečivo a výrobky zo salaša. Rady na rôzne neduhy Vám poskytnú bylinkári a korenári. Atmosféru spríjemní ľudová hudba Podhradská muzika.

Na jarmokoch v minulosti nesmeli chýbať kočovní komedianti a bábkari. Ani v Múzeu slovenskej dediny to nebude inak – počas Michalského jarmoku Vás bude zabávať bábkové divadlo Tyjátr, ktoré predvedie tradičné predstavenie Herkules alebo Dobytie pekla, a to o 11.00 a 14.00 hodine. K prechádzke po jarmoku neodmysliteľne patrí aj melódia flašinetu, do tajov tohto starodávneho nástroja Vás uvedie Ivan Gontko.

Chodenie na chodúľoch, skákanie vo vreci či kolky? To sú dobové kratochvíle, ktoré sme pre Vás pripravili. Predávať, kupovať a zjednávať sa bude na burze kníh a starožitností. Originálny portrét v duchu čias minulých si môžete odniesť z dobového fotoateliéru. Jarmočnú atmosféru umocní posedenie pri dobrom jedle a pití v krčme z Oravskej Polhory.

O 13.30 hod. sa bude konať rímskokatolícka svätá omša v drevenom kostole z Rudna.

Kontakt pre bližšie informácie:
Mgr. Nadja Balošáková
tel.: 043/24 54 000
e-mail: nadja.balosakova@snm.sk
Mgr. Tatiana Kadlecová
tel.: 043/24 58 112
e-mail: tatiana.kadlecova@snm.sk

Oznam

Vážení návštevníci, Dňa 1. októbra 2017 (v nedeľu) bude Múzeum slovenskej dediny pre návštevnícku verejnosť zatvorené z dôvodu natáčania programu RTVS Zem spieva 2. Ďakujeme za pochopenie.

Prístup do Múzea slovenskej dediny

Prístup do Múzea slovenskej dediny motorovými vozidlami

Z centra Jesenského ulicou, smer Turčianske Teplice (resp. Banská Bystrica) podľa smerových dopravných tabúľ.

Prístup do Múzea slovenskej dediny linkami MHD

Z Vrútok, zastávka MHD „Vrútky, autobusová stanica“ (nachádza sa pri železničnej stanici). Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23 smer sídlisko Ľadoveň. Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z Martina, najbližšia zastávka MHD od železničnej stanice „Hlavná pošta“ (nachádza sa v centre),
prípadne zo zastávky diaľkových autobusov na ul. Jesenského (treba prejsť pešo cca 2 min. na zastávku MHD „PRIOR“).
Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23, 31 41, 56.
Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z konečnej zástavky MHD Ľadoveň prejdete cez hlavnú cestu, pokračujete cez obchodnú pasáž (Vinotéka, Supermarket Jednota), chodník Vás rovno pomedzi paneláky dovedie za sídlisko ku ceste, ktorá vedie k Jahodníckym hájom a Múzeu slovenskej dediny.
Cesta z konečnej zastávky MHD Ľadoveň trvá do Múzea slovenskej dediny pešo cca 30 minút.

Kalendárium podujatí 2017 / CALENDAR OF EVENTS 2017

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXVII. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2017 | CALENDAR OF EVENTS OF THE 27TH ETHNOLOGICAL YEAR 2017

Február / February

26. 2. Už sa fašiang kráti / Shrovetide Will Be Over Soon

Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

February 26
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying of the contrabass and other Shrovetide entertainment.

Apríl / April

9. 4. Veľká noc na dedine / Easter in the Countryside

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/245 81 12, anna.kiripolska@snm.sk

April 9
Traditional spring customs and rituals presented by children's folk groups. Easter customs and demonstrations of Easter egg decoration.

30. 4. Láska na dedine / Love in the Countryside

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/245 81 12, tatiana.kadlecova@snm.sk

April 30
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folk groups and ensembles.

Máj / May

14. 5. Te prindžaras amen / Spoznajme sa
Te prindžaras amen / Let’s Get to Know Each Other

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/43 83 294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

May 14
Folk traditions, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.

28. 5. Detská nedeľa / Children’s Sunday

Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.
Evanjelické a. v. služby Božie o 13.30 hod.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

May 28
Children folk groups’ performances, a stroll through fairytale and other attractions for children.

Jún / June

11. 6. Turčianske slávnosti folklóru / Turiec Folklore Festival

33. ročník folklórneho festivalu Turca - festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby.
Kontakt: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, 043/413 31 53, 0907 494 708, palovcikova.zathurecka@gmail.com
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

June 11
The 33rd anniversary of the Turiec region´s folklore festival. Traditional crafts and handicrafts presentation.

24. 6. Na Sv. Jána / On the Day of St. John

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu, svätojánska zábava.
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/24 58 113, radovan.sykora@snm.sk

June 24
Presentations of customs connected with the summer solstice.

Júl / July

9. 7. Turčianska harmonika / Turiec Harmonica

15. ročník podujatia venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com,
Výroba a predaj: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

July 9
The 15th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and neighbouring regions.

23. 7. Ľanová nedeľa / Flax Sunday

Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

July 23
Processing of a flax fibres and sheep woolin the context of traditional culture.

August / August

13. 8. Liptovská nedeľa / Liptov Sunday

Tradičná kultúra, folklór, zvyky a ľudová umelecká výroba regiónu Liptov.
Evanjelické a. v. služby Božie o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Katarína Očková, 043/24 58 114, 0908 902 651, katarina.ockova@snm.sk

August 13
Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Liptov region.

27. 8. Dožinky / Harvest Festival

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.
Evanjelické a. v. služby Božie o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/24 58 113
radovan.sykora@snm.sk

August 27
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

September / September

10. 9. Človek a príroda / The Man and Nature

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

September 10
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

24. 9. Michalský jarmok / St. Michael's Fair

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk,
Nadja Balošáková, 043/24 54 000, nadja.balosakova@snm.sk

September 24
Traditional anual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

Október / October

15. 10. Keď sa zima opýta / When the Winter Asks You

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

October 15
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, tasting potato foods.

December / December

10. 12. Vianoce na dedine / Christmas in the Countryside

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie oblátok, zdobenie medovníkov.
Rímsko-katolícka sv. omša o 13.30 hod.
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/245 81 12, tatiana.kadlecova@snm.sk

December 10
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka
a soboty od 10:00 do 14:30

Bežné vstupné

Cenník platný od 1. 5. 2017

3,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
1,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
4,50 €
rodinná vstupenka malá
7,50 €
rodinná vstupenka veľká

Programové vstupné

4,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
6,00 €
rodinná vstupenka malá
10,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

  • deti do 6 rokov
  • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
  • deti z detských domovov
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
  • zamestnanci rezortu MK SR
  • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
  • držitelia novinárskeho preukazu
  • držitelia VIP vstupenky SNM
  • vstup poťas prvej nedele v mesiaci

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 5. 2017 do zrušenia.

Ostatné služby

vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
50 €

Partneri

Facebook

SedajHosting