Kontakt / Contact

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin

Slovak National Museum in Martin – Museum of the Slovak Village

Pokladňa / Box office: 043/ 245 81 16

Kancelária 043/245 81 11

e-mail: snm-msd@mail.t-com.sk

oficiálny web: muzeummartin.snm.sk

Hromadné návštevy prosíme nahlasovať na t. č. 043/24 58 116 v čase otváracích hodín múzea.

Oznam

Sviatočné otváracie hodiny

Vážení návštevníci, počas nadchádzajúcich sviatkov budú otváracie hodiny Múzea slovenskej dediny nasledovné:

22. december 2018 (sobota) zatvorené
23. december 2018 (nedeľa) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)
24. december 2018 (pondelok) zatvorené
25. december 2018 (utorok) zatvorené
26. december 2018 (streda) zatvorené
27. december 2018 (štvrtok) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)
28. december 2018 (piatok) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)
29. december 2018 (sobota) zatvorené
30. december 2018 (nedeľa) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)
31. december 2018 (pondelok) zatvorené
1. január 2019 (utorok) zatvorené
2. január 2019 (streda) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)
3. január 2019 (štvrtok) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)
4. január 2019 (piatok) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)
5. január 2019 (sobota) zatvorené
6. január 2019 (nedeľa) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)
7. január 2019 (pondelok) zatvorené
8. január 2019 (utorok) 10.00 – 14.30 hod. (posledný vstup o 14.00 hod.)

Poďakovanie

Ďakujeme spoločnosti MUTTON s.r.o., prevádzkujúcej internetový portál www.expodom.sk, ktorá darovala nášmu občianskemu združeniu párty stan s rozmermi 2x3 metre. Dodávateľ záhradných altánkov pre každú príležitosť tak podporí propagáciu Občianskeho združenia Jahodnícke háje a Múzea slovenskej dediny v Martine a zabezpečí vybavenie pre organizovanie kultúrnych prezentačných podujatí v Múzeu slovenskej dediny.

Prístup do Múzea slovenskej dediny

Prístup do Múzea slovenskej dediny motorovými vozidlami

Z centra Jesenského ulicou, smer Turčianske Teplice (resp. Banská Bystrica) podľa smerových dopravných tabúľ.

Prístup do Múzea slovenskej dediny linkami MHD

Z Vrútok, zastávka MHD „Vrútky, autobusová stanica“ (nachádza sa pri železničnej stanici). Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23 smer sídlisko Ľadoveň. Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z Martina, najbližšia zastávka MHD od železničnej stanice „Hlavná pošta“ (nachádza sa v centre),
prípadne zo zastávky diaľkových autobusov na ul. Jesenského (treba prejsť pešo cca 2 min. na zastávku MHD „PRIOR“).
Autobusové linky MHD č. 10, 11, 20, 23, 31 41, 56.
Pre menšie skupiny do cca 8 osôb odporúčame využiť aj alternatívnu dopravu Martinskou strelou (jazdí až na konečnú zastávku MHD sídlisko Ľadoveň, zastaví na požiadanie).

Z konečnej zástavky MHD Ľadoveň prejdete cez hlavnú cestu, pokračujete cez obchodnú pasáž (Vinotéka, Supermarket Jednota), chodník Vás rovno pomedzi paneláky dovedie za sídlisko ku ceste, ktorá vedie k Jahodníckym hájom a Múzeu slovenskej dediny.
Cesta z konečnej zastávky MHD Ľadoveň trvá do Múzea slovenskej dediny pešo cca 30 minút.

Kalendárium podujatí 2018 / CALENDAR OF EVENTS 2018

KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXVIII. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2018 | CALENDAR OF EVENTS OF THE 28TH ETHNOLOGICAL YEAR 2018

Február / February

11. 2. Už sa fašiang kráti / Shrovetide Will Be Over Soon

Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť.
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

February 11
Shrovetide walk-about with traditional masks, burying of the contrabass and other Shrovetide entertainment.

Marec / March

25. 3. Veľká noc na dedine / Easter in the Countryside

Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.
R. k. sv. omša

Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/245 81 12, anna.kiripolska@snm.sk

March 25
Traditional spring customs and rituals presented by children´s folk groups, Easter customs, Easter egg decoration.

Apríl / April

29. 4. Stavanie májov / Erecting of the Maypoles

Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

April 29
Erecting of the Maypoles and love customs presented by folk groups and ensembles.

Zmena programu vyhradená. Please note that the program is subject to change without prior notice.

Termíny ostatných podujatí v rámci XVIII. Kalendária Národopisného roka v Múzeu slovenskej dediny budú doplnené čoskoro. Dates of other events of the 28th Ethnological Year in the Museum of the Slovak Village will be added soon.

Máj / May

13. máj Te prindžaras amen / Spoznajme sa / Let’s Get to Know Each Other

Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/43 83 294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

May 13
Folk traditions, customs, traditional crafts and modern art handicrafts of the Roma people living in Slovakia.

27. máj Detská nedeľa / Children’s Sunday

Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov.
Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

May 27
Children folk groups’ performances, a stroll through fairytale and other attractions for children.

Jún / June

10. jún Turčianske slávnosti folklóru / Turiec Folklore Festival

34. ročník folklórneho festivalu Turca. Festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Súčasťou programu je aj podujatie Dnes tovariš, zajtra majster s ukážkami tradičnej ľudovej a umeleckej výroby.

Kontakt: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, 043/41 33 153, 0907 494 708, palovcikova.zathurecka@gmail.com

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

June 10
The 34rd anniversary of the Turiec region´s folklore festival. Traditional crafts and handicrafts presentation.

23. jún Na svätého Jána / St. John's Day

Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu.

June 23
Presentation of customs connected with the summer solstice.

Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/24 58 113, radovan.sykora@snm.sk

Júl / July

8. júl Turčianska harmonika / Turiec Harmonica

16. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných regiónov.

Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com

Výroba a predaj: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

July 8
The 16th year of an event dedicated to harmonica players from the Turiec and neighbouring regions.

22. júl Oravská nedeľa / Orava Sunday

Tradičná kultúra, folklór, zvyky a ľudová umelecká výroba regiónu Orava.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

July 22
Traditional culture, folklore, customs and crafts of the Orava region

August / August

12. august Ľanová nedeľa / Flax sunday

Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

August 12
Processing of a flax fibre and sheep wool, rustic clothing in the context of traditional culture.

26. august Dožinky / Harvest Festival

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín.

Ev. a. v. služby Božie

Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/24 58 113, radovan.sykora@snm.sk

August 26
Celebration of the harvest works as presented by folklore groups, traditional grain processing presentations including manual threshing and grinding, traditional grain foods.

September / September

9. september Človek a príroda / The Man and Nature

„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej prírody.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk

Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

September 9
Learning about animate and inanimate nature, presentation of its beauties and protection.

30. september Michalský jarmok / St. Michael's Fair

Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného Slovenska a iných regiónov.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

September 30
Traditional annual fair of folk producers and craftsmen from the northwest Slovakia and other regions.

Október / October

14. október Keď sa zima opýta / When the Winter Asks You

Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál.

R. k. sv. omša

Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk

October 14
Traditional processing of agricultural crops, potatoes in traditional and contemporary culture, tasting potato foods.

December / December

9. december Vianoce na dedine / Christmas in the Countryside

Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov.

R. k. sv. omša

Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk

December 9
Advent and Christmas customs, walk-about carol-singers and St. Nicholas with his companions, making Christmas decorations, baking waffles, gingerbread decorating.

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka
a soboty od 10:00 do 14:30

Bežné vstupné

Cenník platný od 1. 5. 2017
Platba je možná len v hotovosti.

3,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
1,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
4,50 €
rodinná vstupenka malá
7,50 €
rodinná vstupenka veľká

Programové vstupné

4,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
6,00 €
rodinná vstupenka malá
10,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

  • deti do 6 rokov
  • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
  • deti z detských domovov
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
  • zamestnanci rezortu MK SR
  • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
  • držitelia novinárskeho preukazu
  • držitelia VIP vstupenky SNM
  • vstup poťas prvej nedele v mesiaci

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 5. 2017 do zrušenia.

Ostatné služby

vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
50 €

Partneri

Facebook

SedajHosting