MSD

O občianskom združení

Občianske združenie Jahodnícke háje

Od novembra 2004 funguje pri MSD Občianske združenie Jahodnícke háje, ktorého hlavným cieľom je všestranný rozvoj MSD, celoštátnej národopisnej expozície ako modernej múzejnej a prezentačnej inštitúcie. Občianske združenie je okrem iného zamerané na:

 • riešenie odborných otázok výskumu, dokumentácie a metód odbornej práce v oblasti ľudového staviteľstva a bývania;
 • riešenie projektov ďalšej výstavby a prevádzky MSD;
 • edičnú a vydavateľskú činnosť zameranú na oblasť tradičnej ľudovej kultúry;
 • spoluprácu s miestnymi a štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami
  a organizáciami z oblasti cestovného ruchu v prospech rozvoja regionálnej a kultúrnej turistiky; spoluprácu s národnými kultúrnymi organizáciami UNESCO (ICOM, AEOM pri ICOM, ICOMOS);
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť;
 • výmenu informácií, odborných, kultúrnych a spoločenských aktivít s domácimi
  a zahraničnými organizáciami podobného zamerania.

Stanovy OZ

Stanovy občianskeho združenia, formát PDF.

 

Zoznam členov OZ Jahodnícke háje k 2. 1. 2018

Členovia výkonného výboru

Predseda

Mgr. Tatiana Kadlecová

 

Podpredseda:

Ivan Líška

 

Členovia výkonného výboru:

 • Miroslava Lanková
 • Katarína Štillová
 • Ľubomír Vrtiak

 

Zoznam členov OZ Jahodnícke háje

 • PhDr. Anna Kiripolská
 • PhDr. Mária Halmová
 • PhDr. Hana Zelinová
 • Ľubomír Vrtiak
 • Ivan Líška
 • Miroslava Lanková
 • PhDr. Daša Ferklová
 • Ing. Jaroslava Ďurdíková
 • Jozef Krivka
 • Jozef Taibl
 • Katarína Štillová
 • Mgr. Anna Oláhová
 • PhDr. Stanislav Horváth
 • Jana Nemčeková
 • Ľubomír Blahušiak
 • Jozef Papaj
 • Mgr. Katarína Očková
 • Oľga Kovačková
 • Mgr. Slávka Straková
 • Mgr. Tatiana Kadlecová
 • PhDr. Anna Peťová
 • Mgr. Barbora Wágnerová
 • Lenka Astalošová
 • Mgr. Simona Jaššová

Aktualizácia M. Lanková, 23. 7. 2019

2 % z dane

Prichádza čas, kedy sa každý z nás môže rozhodnúť, komu poukáže 2% z dane.

Z tohto dôvodu sa na Vás obracia Občianske združenie Jahodnícke háje, ktoré združuje priaznivcov Múzea slovenskej dediny v Martine.

Podporte aktivity tohto združenia, ktoré prispievajú k spoznávaniu tradičného ľudového staviteľstva a bývania, tradičnej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru.

 

Ďakujeme Vám za podporu!

 

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka a soboty
od 10:00 do 14:30

Bežné vstupné

Cenník platný od 1. 5. 2017.
Platba je možná len v hotovosti.

3,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
1,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
4,50 €
rodinná vstupenka malá
7,50 €
rodinná vstupenka veľká

Programové vstupné

4,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
6,00 €
rodinná vstupenka malá
10,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

 • deti do 6 rokov
 • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
 • deti z detských domovov
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
 • zamestnanci rezortu MK SR
 • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
 • držitelia novinárskeho preukazu
 • držitelia VIP vstupenky SNM
 • vstup poťas prvej nedele v mesiaci

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 5. 2017 do zrušenia.

Ostatné služby

vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
50 €

Facebook