MSD

O občianskom združení

Občianske združenie Jahodnícke háje

Od novembra 2004 funguje pri MSD Občianske združenie Jahodnícke háje, ktorého hlavným cieľom je všestranný rozvoj MSD, celoštátnej národopisnej expozície ako modernej múzejnej a prezentačnej inštitúcie. Občianske združenie je okrem iného zamerané na:

 • riešenie odborných otázok výskumu, dokumentácie a metód odbornej práce v oblasti ľudového staviteľstva a bývania;
 • riešenie projektov ďalšej výstavby a prevádzky MSD;
 • edičnú a vydavateľskú činnosť zameranú na oblasť tradičnej ľudovej kultúry;
 • spoluprácu s miestnymi a štátnymi orgánmi, spoločenskými organizáciami
  a organizáciami z oblasti cestovného ruchu v prospech rozvoja regionálnej a kultúrnej turistiky; spoluprácu s národnými kultúrnymi organizáciami UNESCO (ICOM, AEOM pri ICOM, ICOMOS);
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť;
 • výmenu informácií, odborných, kultúrnych a spoločenských aktivít s domácimi
  a zahraničnými organizáciami podobného zamerania.

Stanovy OZ

Stanovy občianskeho združenia, formát PDF.

 

Zoznam členov OZ Jahodnícke háje k 2. 1. 2018

Členovia výkonného výboru

Predseda

Mgr. Tatiana Kadlecová

 

Podpredseda:

Ivan Líška

 

Členovia výkonného výboru:

 • Miroslava Lanková
 • Katarína Štillová
 • Ľubomír Vrtiak

 

Aktualizácia M. Lanková, 23. 7. 2020

2 % z dane

Prichádza čas, kedy sa každý z nás môže rozhodnúť, komu poukáže 2% z dane.

Z tohto dôvodu sa na Vás obracia Občianske združenie Jahodnícke háje, ktoré združuje priaznivcov Múzea slovenskej dediny v Martine.

Podporte aktivity tohto združenia, ktoré prispievajú k spoznávaniu tradičného ľudového staviteľstva a bývania, tradičnej výroby, remesiel, zvykoslovia a folklóru.

 

Ďakujeme Vám za podporu!

 

Fakturačné údaje:

Občianske združenie Jahodnícke háje
Malá hora 2, P. O. Box 155
036 08 Martin
IČO. 37911121
DIČ: 2022161119
nie sme platcami DPH
IBAN: SK7309000000000352072702

Informácie pre návštevníkov

Otváracie hodiny

1. 5. - 30. 6:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 18:00
1. 7 - 31. 8:
denne
od 9:00 do 18:00
1. 9. - 31. 10.:
denne okrem pondelka
od 9:00 do 17:00
1. 11. - 30. 4.:
denne okrem pondelka a soboty
od 10:00 do 14:30

Bežné vstupné

Cenový výmer č. 4/2022 platný od 1. 3. 2022
Platba je možná v hotovosti aj platobnou kartou.

5,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
2,50 €
deti nad 6r., študenti, seniori
7,50 €
rodinná vstupenka malá
12,50 €
rodinná vstupenka veľká
7 €
celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine - dospelí
3,50 €
celodenná vstupenka do dvoch múzeí SNM v Martine - deti nad 6 r., študenti, seniori

Programové vstupné

6,00 €
dospelí
bezplatne
deti do 6r.
3,00 €
deti nad 6r., študenti, seniori
9,00 €
rodinná vstupenka malá
15,00 €
rodinná vstupenka veľká

Deti nad 6 rokov – deti a mládež do veku 18 rokov.

Študenti – držitelia preukazov ISIC, EURO 26; k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť uvedený doklad.

Seniori – k uplatneniu zľavy je potrebné predložiť doklad totožnosti.

Rodinná vstupenka malá – jeden dospelý a deti (max. počet 3).

Rodinná vstupenka malá – dvaja dospelí a deti (max. počet3).

Vstup zdarma:

 • deti do 6 rokov
 • jeden člen pedagogického dozoru na skupinu 10 detí
 • deti z detských domovov
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZPS
 • zamestnanci rezortu MK SR
 • držitelia preukazov ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR
 • držitelia novinárskeho preukazu
 • držitelia VIP vstupenky SNM
 • vstup počas prvej nedele v mesiaci

Cena bola stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť tohto cenového výmeru je od 1. 3. 2022 do zrušenia.

Ostatné služby

vzdelávacie programy:
vo výške programového vstupného
fotografovanie (svadobné, ostatné)
50 €

Facebook